Please enable Javascript

Alan Whitfield

Yn ystod y flwyddyn nesaf bydd Alan Whitfield, ar y cyd ag Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn cofnodi’r newidiadau i'r oriel gan ddiweddu ag Arddangosfa yn 2015.
For the next year Alan Whitfield in collaboration with Gwynedd Museum & Art Gallery will be documenting the changes for the gallery culminating in a Exhibition in 2015
With 14 others